ناتو ۸ تا ۱۲ هواپیمای جنگی به ارتش افغانستان کمک می‌کند

ناتو ۸ تا ۱۲ هواپیمای جنگی به ارتش افغانستان کمک می‌کند

ماموریت حمایت قاطع در کشور می‌گوید در نظر است هشت تا دوازده طیاره جنگی A29 در سال‌ جاری میلادی به حکومت این‌کشور سپرده شود. جنرال چارلز کلیفلند سخنگوی این ماموریت گفت، خلبان‌ها و سایر افراد مسلکی نیز در این بخش آموزش...