هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی یک فرمانده شبکۀ حقانی را در پاکستان هدف قرارداد

هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی یک فرمانده شبکۀ حقانی را در پاکستان هدف قرارداد

گزارش‌ها از پاکستان حاکی است که هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی، یک فرماندۀ شبکۀ حقانی را در ایالت خیبرپشتوانخواه پاکستان کشته‌اند. برخی منابع در ایالت خیبرپشتونخواه پاکستان گفته‌اند که این عملیات در منطقۀ "هنگوی" این...