نیروهای هوایی وابسته به هواپیماهای روسی نیستند

نیروهای هوایی وابسته به هواپیماهای روسی نیستند

به دنبال اظهارات نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل که گفته بود قوایی هوایی افغانستان متکی به هواپیماهایی ساخت این کشور است وزارت دفاع کشور می‌گویند اکنون این نیاز مندی چندان شدید نیست. الکساندر گروشکو نماینده...