طالبان قربانی حمله هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی در کنر

طالبان قربانی حمله هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی در کنر

هواپیماهای بی‌سرنشین مواضع گروه طالبان را در ولایت کنر هدف قرار دارد. هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی شب گذشته، مواضع طالبان مسلح را در این ولایت، هدف قرار دادند که در نتیجه آن، شش طالب کشته شدند. فاروق پروانی، معاون...