هواداران ملأ منصور جاسوس ملأ رسول را در شیندند تیرباران کردند

هواداران ملأ منصور جاسوس ملأ رسول را در شیندند تیرباران کردند

یکی از جاسوسان شهری ملأ صمد فرمانده پیشین طالبان در ولسوالی شیندند ولایت هرات امروز توسط افراد ملأ ننگیالی در داخل بازار این ولسوالی تیرباران شد. ملأ صمد فرمانده طالبان طرفدار ملأ رسول در ولسوالی شیندند بود که حدوداً ۲...