خط و نشان اتحادیۀ اروپا به لهستان و هنگری: پذیرش پناهجویان را آغاز کنید

خط و نشان اتحادیۀ اروپا به لهستان و هنگری: پذیرش پناهجویان را آغاز کنید

اتحادیۀ اروپا از کشورهای لهستان و هنگری خواسته است که روند پذیرش پناهجویان را به‌زودی آغاز نمایند. این در حالی است که این دو کشور، با برنامۀ پذیرش پناهجویان اتحادیۀ اروپا مخالفت کرده‌اند. اتحادیه اروپا از کشورهای...