هنوز ۳۳ نفر از پزشکان بدون مرز در قندوز ناپدیدند

هنوز ۳۳ نفر از پزشکان بدون مرز در قندوز ناپدیدند

سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد که بعد از حمله هوایی نیروهای آمریکایی به بیمارستان این سازمان در ولایت قندوز در شمال افغانستان، هنوز ۳۳ نفر ناپدید هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه گویلهم مولینیه، مدیر این نهاد در...