هنرمندان هرات با برپایی یک نمایشگاه از پروسه کابل حمایت کردند

هنرمندان هرات با برپایی یک نمایشگاه از پروسه کابل حمایت کردند

مسئولان نگارخانه بهزاد، نمایشگاهی را در راستای حمایت از "پروسه کابل" به هدف تامین صلح و ثبات در کشور برگزار کردند. در این نمایشگاه حدود ۲۰۰ اثر از هنرمندان این نگارخانه با تاکید بر موضوع صلح و زندگی مسالمت آمیز ، به مدت سه...