آیا ماساژ یک هنر شفابخش باستانی است؟

آیا ماساژ یک هنر شفابخش باستانی است؟

در سرتاسر جهان ماساژ برای افزایش تندرستی، رفع درد و رسیدن به آرامش استفاده می گردد که به طور گسترده ای میان مصریان باستان، یونانی ها و رومیان رواج داشته است. ماساژ برای بدن شما بسیار مفید می باشد از قدیم این مرسوم بوده است...