تئاتر باید به عنوان رشته دانشگاهی در هرات آموزش داده شود

تئاتر باید به عنوان رشته دانشگاهی در هرات آموزش داده شود

مسئولان در مدیریت تئاتر ادارۀ اطلاعات و فرهنگ هرات، بر ضرورت آموزش تئاتر در دانشگاه‌ دولتی این ولایت تاکید می‌ورزند. فریدون فکوری، مدیر تئاتر این اداره می‌گوید که ایجاد رشته تئاتر در چارچوب دانشکده هنرهای زیبایی...