بازتاب جهانی بانوی بدون دست و هنرمند

بازتاب جهانی بانوی بدون دست و هنرمند

زهره اعتضادالسلطنه بانوی هنرمندی است که تنها با کمک پاهای خود نقاشی، خوشنویسی، قالی ‌بافی، آشپزی، خرید و پینگ پنگ بازی می‌کند. این بانوی هنرمند ایرانی عضو انجمن بین‌المللی نقاشان آلمان است و تاکنون در داخل و خارج از...