هند ۳ چرخ‌بال به حکومت افغانستان تحویل داد

هند ۳ چرخ‌بال به حکومت افغانستان تحویل داد

هندوستان سه چرخ‌بال ازجمله چهار چرخ‌بالی را که به افغانستان وعده داده بود به نیروهای امنیتی کشور سپرده است. روزنامه‌های هندی گزارش دادند که حکومت هند این چرخ‌بال‌ها را روز گذشته به حکومت افغانستان تحویل داده...