هند: محدودیت‌های مهاجرتی بریتانیا بر دانشجویان هندی تبعات منفی بر روابط تجاری دارد

هند: محدودیت‌های مهاجرتی بریتانیا بر دانشجویان هندی تبعات منفی بر روابط تجاری دارد

در آستانه سفر ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا، به هند، به نقل از مقامات هندی گزارش شده است که محدودیتهای اعمال شده از سوی بریتانیا درخصوص کارگران و دانشجویان هندی می‌تواند تبعات منفی بر رابطه تجاری بین دو کشور بجا...