هند در ننگرهار ۳ پروژه عام المنفعه را روی دست گرفت

هند در ننگرهار ۳ پروژه عام المنفعه را روی دست گرفت

داکتر نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین در دیدار با “منپریټ وهرا” سفیر هند مقیم کابل از کارکردهای سفیر پیشین امرسینا و در مجموع از همکاری و کمک‌های کشور دوست هندوستان با افغان‌ها، اظهار قدر دانی...