هند در مورد بندر چابهار نشستی برای سرمایه گذاران برگزار می‌کند

هند در مورد بندر چابهار نشستی برای سرمایه گذاران برگزار می‌کند

هند قرار است در دوماه آینده نشستی را در مورد بندر چابهار برگزار و تمام سرمایه‌گذاران جهانی را از اهمیت اقتصادی این بندر آگاه کند. روزنامه "Livemint.com" هند نوشته که این تصمیم یکی از فیصله‌های نشست سه جانبه افغانستان، هند و...