هند در مرز با پاکستان ۸ دیوار لیزری نصب کرد

هند در مرز با پاکستان ۸ دیوار لیزری نصب کرد

حکومت هند برای جلوگیری از نفوذ شبه‌نظامیان از پاکستان به خاک این کشور، ۸ دیوار لیزری در مرز خود با پاکستان در ایالت پنجاب نصب‌کرده است. مقام‌های امنیتی هندی گفتند که این اقدامات را به خاطر جلوگیری از ورود شورشیان از...