هند تجهیزات نظامی بیشتری به افغانستان کمک می‌کند

هند تجهیزات نظامی بیشتری به افغانستان کمک می‌کند

شیدا محمد ابدالی سفیر افغانستان در هند می‌گوید در حالی که پاکستان از همکاری نظامی نزدیک‌ میان هند و افغانستان هراس دارد، دهلی‌نو قصد دارد کمک‌های نظامی بیشتری را به کابل انجام دهد. سفیر افغانستان در هندوستان در گفتگو...