هند به درخواست کمک نظامی افغانستان پاسخ مثبت داد

هند به درخواست کمک نظامی افغانستان پاسخ مثبت داد

سفیر افغانستان در دهلی نو اعلام کرده است که هند به درخواست کمک‌های نظامی افغانستان پاسخ مثبت داده است. این درحالی است که قدم شاه شهیم، رییس ارکان قوای مسلح کشور روزگذشته به منظور جلب کمک‌های نظامی وارد هند شده است. گفته...