هند برای کنترل مرزهایش ۴۰ فروند طیاره می‌خرد

هند برای کنترل مرزهایش ۴۰ فروند طیاره می‌خرد

دولت هند با مقام‌های امریکایی به هدف خریداری ۴۰ فروند طیاره بی‌سرنشین در حال گفتگو است و این کشور می‌خواهد که از این طیاره‌ها به‌منظور اهداف استخباراتی استفاده کند. بر اساس گزارش‌ها، این نخستین گام دهلی‌نو به‌سوی...