هند با توزیع غذا به کارگران خود، عربستان را شرمنده کرد

هند با توزیع غذا به کارگران خود، عربستان را شرمنده کرد

دولت هند در پی بی توجهی عربستان به کارگران هندی حاضر در این کشور، اقدام به توزیع غذا در جده کرد. به گزارش راشاتودی، در پی سقوط بهای نفت اوضاع اقتصادی عربستان بهم ریخته است که همین امر بدترین تاثیر خود را بر کارگران خارجی...