هند ۳ میلیارد دالر را به افغانستان کمک می‌کند

هند ۳ میلیارد دالر را به افغانستان کمک می‌کند

وزیر امور خارجه هند، در سفرش به تاشکند برای اشتراک در نشست صلح برای افغانستان، گفت که کشورش در همکاری به بازسازی افغانستان متعهد است.   «ام جی اکبر» وزیر امور خارجه هند افزود که برای مبدل شدن افغانستان به یک کشور با...