هم‌زبانی پولیس با طالبان دلیل پیوستند سربازان حکومت به شورشیان

هم‌زبانی پولیس با طالبان دلیل پیوستند سربازان حکومت به شورشیان

سایت رسمی طالبان شب گذشته از پیوستن یک فرمانده و ۶ سرباز پولیس ملی ولایت بادغیس به طالبان خبر داد. گفته‌شده که این افراد شب گذشته هنگام نماز عشا/خفتن به طالبان پیوستند. عبدالرئوف تاج فرمانده امنیه ولایت بادغیس که در حال...