هم‌اکنون، تظاهرات در هرات

هم‌اکنون، تظاهرات در هرات

صدها تن از شهروندان شهر هرات به حمایت از انتقال لین برق پروژه "توتاب" از مسیر بامیان و سمنگان به کابل، دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند. این تظاهرات در مقابل دانشگاه هرات، سرک ۶۴متره هم‌اکنون ادامه دارد و قرار است تا...