تاکید رییس‌جمهور به همگرایی منطقه‌ای در راستای پیکار با هراس‌افگنان

تاکید رییس‌جمهور به همگرایی منطقه‌ای در راستای پیکار با هراس‌افگنان

رییس‌جمهور غنی، یک بار دیگر به همگرایی منطقه‌ای در راستای پیکار با هراس‌افگنان تاکید ورزیده است. آقای غنی در یک نشست خبری دیروز (یک‎‌شنبه) گفته است که یک افغانستان با ثبات به نفع همه کشورها است. در این میان، رییس‌جمهور...