۲ تن به ظن همکاری با مخالفان دولت بازداشت شده است

۲ تن به ظن همکاری با مخالفان دولت بازداشت شده است

مسئولان در امنیت ملی در هرات می‌گویند که ۲ تن را در پیوند به همکاری با مخالفین مسلح دولت و انجام فعالیت‌های ضد دولتی در این ولایت بازداشت کرده اند. مقام‌های امنیتی در هرات با نشر خبرنامه‌ی افزودند که دو تن به ظن عضویت...