از سرگیری همکاری‌های نظامی اندونزی و استرالیا

از سرگیری همکاری‌های نظامی اندونزی و استرالیا

پس از وقفه کوتاه، اندونزی و استرالیا همکاری‌های نظامی را از سرگرفته‌اند. نزدیک به دو ماه پیش بود که برخی از مقام‌های اندونزی، محتوای آموزشی یک جزوه آموزشی در مقر نظامی استرالیا را توهین آمیز توصیف کرده بودند. مالکوم...