همه پرسی کردستان عراق آغاز شد

 همه پرسی کردستان عراق آغاز شد

با وجود فشار های جهانی به هدف تعویق افتادن همه  پرسی در کردستان، روز شنبه مسئولان همه پرسی از گذاشتن صندوق رای برای افراد واجد شرایط در کشور های مختلف خبر می دهند.   بر اساس گزارش ها عراقی های کرد تبار مقیم چین نخستین...