همه‌پرسی مهاجرتی مجارستان بی‌اعتبار شد

همه‌پرسی مهاجرتی مجارستان بی‌اعتبار شد

همه پرسی پذیرش پناهجویان در مجارستان به دلیل عدم حضور کافی شرکت کنندگان در این همه‌پرسی اعتبار ندارد. به نقل از دویچه وله، گرگلی کواچ، معاون حزب حاکم مجارستان روز یکشنبه در باره دلیل ملغی شدن همه‌پرسی گفت تنها حدود ۴۵...