همسری که طعمه جاروجنجال‌های خانوادگی شد

همسری که طعمه جاروجنجال‌های خانوادگی شد

محمد معصوم فرزیی فرمانده پولیس ولسوالی جبل السراج ولایت پروان به رسانه‌ها گفته است که یک خانم جوان در این ولسوالی براثر جاروجنجال‌های خانوادگی توسط شوهرش با تفنگ شکاری به قتل رسیده است. به گفته پولیس این دو تن در ابتدا...