امریکا: ایران تهدیدی برای اسرائیل و همسایگانش است

امریکا: ایران تهدیدی برای اسرائیل و همسایگانش است

وزیر دفاع امریکا، یک‌بار دیگر از اقدامات ایران در برابر اسرائیل و همسایگانش انتقاد کرده است. جمیز متیس، وزیر دفاع امریکا در هنگام دیدار با آویگ‌دور لیبرمن، همتای اسرائیلی خود، ایران را بزرگترین تهدید در خاورمیانه...