همدردی روزنامه‌نگاران ایرانی با قربانیان حمله به کارکنان شبکه طلوع در افغانستان

همدردی روزنامه‌نگاران ایرانی با قربانیان حمله به کارکنان شبکه طلوع در افغانستان

بیش از صد روزنامه‌نگار ایرانی با امضای نامه‌ای، با قربانیان حمله به کارکنان شبکه طلوع در کشور ابراز همدردی کرده‌اند و این رویداد را حمله خونین دیگری در تاریخ پرحادثه روزنامه‌نگاری دانستند. در نامه روزنامه‌نگاران...