در یک همایش در هرات از برخی کارمندان نظامی و غیر نظامی تقدیر شد

در یک همایش در هرات از برخی کارمندان نظامی و غیر نظامی تقدیر شد

در یک همایش، شماری از فعالان مدنی در هرات از برخی کارمندان نظامی و غیر نظامی در این ولایت تقدیر به عمل آوردند.   محمد ابراهیم رحیمی رئیس عمومی کمیسیون ا نسجام ملی متحد احزاب سیاسی و نهاد های مدنی کشور می گوید که هدف از...