همایشی به هدف آگاهی دهی در مورد اضرار مواد مخدر در بادغیس برگزار شد

همایشی به هدف آگاهی دهی در مورد اضرار مواد مخدر در بادغیس برگزار شد

همایشی ازسوی اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت بادغیس به هدف آگاهی دهی در مورد اضرار مواد مخدر در این ولایت برگزار گردید. این همایش روز گذشته درسالن کنفرانس‌های مقام ولایت بادغیس باحضور والی این ولایت، علما، مقام های...