چهارمین همایش ملی شهری در کابل برگزار شد

چهارمین همایش ملی شهری در کابل برگزار شد

چهارمین همایش سه روزه ملی شهری امروز در ولایت کابل مرکز افغانستان برگزار شد.   این همایش از سوی وزارت شهرسازی و مسکن برگزار شد و قرار است در آن بهبود وضعیت شهرسازی و ارائه خدمات شهری مورد بحث کارشناسان قرار گیرد. محمد...