دومین همایش نظر سنجی و بروزرسانی کاریکولم درسی دانشکده خبرنگاری در هرات برگزار شد

دومین همایش نظر سنجی و بروزرسانی کاریکولم درسی دانشکده خبرنگاری در هرات برگزار شد

دومین همایش به هدف نظر سنجی و بروز رسانی کاریکولم درسی دانشکده ژورنالیزم و ارتباطات جمعی دانشگاه هرات امروز در در سالن کنفرانس این دانشکده راه اندازی شد.   در این نشست برخی از خبرنگاران سابقه‌دار در کنار استادان...