برگزاری همایش اسلام و حقوق بین الملل بشر دوستانه در هرات

برگزاری همایش اسلام و حقوق بین الملل بشر دوستانه در هرات

کمیته جهانی صلیب سرخ یا آی سی آر سی امروز همایش یک روزه‌ای را تحت نام اسلام و حقوق بین الملل بشر دوستانه در مدرسه علمیه صادقیه شهر هرات راه اندازی نمود.   هدایت کیانا مسئول مطبوعاتی این کمیته در هرات، هدف از برگزاری آن...