سفارت هلند در کابل: از احزاب سیاسی افغانستان خواست تا برای حل معضل کنونی باهم کار کنند

سفارت هلند در کابل: از احزاب سیاسی افغانستان خواست تا برای حل معضل کنونی باهم کار کنند

سفارت هلند در کابل خواهان پایان بخشیدن به تنش‌های سیاسی موجود در افغانستان شد.   جفری فان لیون اعلام کرد، احزاب سیاسی در این کشور برای بیرون رفت از معضل کنونی باید باهم کار کنند. او طی یک نشست در کابل گفت، کشورش وضعیت...