هلمند در آستانۀ سقوط

هلمند در آستانۀ سقوط

هلمند هنوز ناامن ترین ولایت کشور است جنگ به گونه ۲۴ ساعته در این ولایت جریان دارد. از جمله ۱۲ ولسوالی رسمی و دو ولسوالی غیررسمی این ولایت ۶ ولسوالی (موسی قلعه، واشیر، سنگین، نوازد، باغران و نومیش) به گونه کامل در کنترل...