هفت پناهجوی افغان به دلیل تعرض جنسی به یک پناهجوی ایرانی در آلمان بازداشت شدند

هفت پناهجوی افغان به دلیل تعرض جنسی به یک پناهجوی ایرانی در آلمان بازداشت شدند

پولیس آلمان روز پنجشنبه هفت پناهجوی افغان را به اتهام تجاوزبه یک نوجوان ۱۷ ساله ایرانی و فیلمبرداری از صحنه تعرض جنسی، در جنوب غربی این کشور بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بازداشت‌شدگان متهمند که بارها این...