هفت هزار زن معتاد در بلخ

هفت هزار زن معتاد در بلخ

شبکۀ زنان افغان مى گوید که تحقیقات آنها نشان مى دهد که در ولایت بلخ ٧ هزار زن به مواد مخدر معتاداند؛ اما ریاست امور زنان بلخ این رقم را نمى پذیرد. مسئولان شبکۀ متذکره به تاریخ ٢۵ قوس در مزارشریف مرکز ولایت بلخ، پیرامون...