هشدار پاکستان به افغانستان در مورد اذیت شدن کارگران پاکستانی

هشدار پاکستان به افغانستان در مورد اذیت شدن کارگران پاکستانی

در پیوند با بازداشت یک مهندس پاکستانی در ولایت لوگر توسط پولیس این ولایت، حکومت پاکستان هشدار داد در صورت ادامه اذیت کارگران این کشور در افغانستان، پروژه‌های انکشافی خود را متوقف خواهد ساخت. بر بنیاد گزارش روزنامۀ...