هشدار وزیر دفاع امریکا به روسیه

هشدار وزیر دفاع امریکا به روسیه

وزیر دفاع آمریکا نسبت به دخالت روسیه در روندهای دموکراتیک کشورهای غربی هشدار داد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز گذشته نسبت به دخالت روسیه در روندهای دمکراتیک کشورهای غربی هشدار داد و مسکو را متهم به رفتارهای...