هشدار مجدد روسیه به ترکیه

هشدار مجدد روسیه به ترکیه

ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل از ترکیه خواست تا اقدامی مانند ارسال نیروهای نظامی به خاک عراق را در سوریه تکرار نکند. ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل عنوان داشت روسیه از ترکیه انتظار دارد...