هشدار طالبان به آموزگاران زن در باغیس

هشدار طالبان به آموزگاران زن در باغیس

طالبان مسلح در روستای سنگ‌زرد مقر ولایت بادغیس به آموزگاران هشدار دادند که یا نیمی از معاش خود را به آن‌ها بپردازند یا از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری خواهد شد. عبدالرؤوف تاج، فرمانده پولیس ولایت بادغیس در رابطه با این...