هشدار دبیر کل سازمان ملل متحد به کشورهای جهان

هشدار دبیر کل سازمان ملل متحد به کشورهای جهان

آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از خطرهای نابرابری، ملی گرایی و بیگانه ستیزی در جهان هشدار داده است.   وی از جهان خواست که در مقابل خطر‌های تفاوت طبقاتی، ملی‌گرایی و بیگانه ستیزی متحد شوند. او در یک پیام...