هشدار سازمان ملل: گسترش ربات‌ها منجر به بیکاری نیروی کار انسانی می‌شود

هشدار سازمان ملل: گسترش ربات‌ها منجر به بیکاری نیروی کار انسانی می‌شود

به اساس گزارش ها ، سازمان ملل از کاهش ۶۵ درصدی نیروی کار انسانی در کشورهای توسعه یافته به دلیل توسعه تکنولوژی و فناوری خبر داد. به نقل از وستی اکونومیکا، ربات ها و سیستمهای اتوماتیک به سادگی جایگزین کارگران میشوند. در...