هشدار سازمان ملل از آغاز جنگ جدید بین اسرائیل و لبنان

هشدار سازمان ملل از آغاز جنگ جدید بین اسرائیل و لبنان

شورای امنیت سازمان ملل نسبت به نقض توقف خصومت و دشمنی بین اسرائیل و لبنان و آغاز احتمالی یک جنگ دیگر بین دو طرف هشدار داد که این موضوع در آینده های نزدیک می تواند سبب آغاز جنگ تازه ای بین دو کشور شود. این هشدار در شرایطی...