هشدار سازمان خط نو در مورد تک کرسی شدن سیستم انتخاباتی

هشدار سازمان خط نو در مورد تک کرسی شدن سیستم انتخاباتی

سازمان خط نو سیستم تک کرسی شدن انتخابات کشور که به تازگی از سوی رییس جمهور دستور آن صادر شده است را طرحی برای ادامه کار حکومت وحدت ملی می داند. این سازمان که یک سازمان مشاهد انتخاباتی است در اطلاعیه ای اعلام کرده است سیستم...