هشدار رییس کمیته امنیت ملی مجلس ایران از پیوستن ایرانی ها به داعش

هشدار رییس کمیته امنیت ملی مجلس ایران از پیوستن ایرانی ها به داعش

محمدرضا محسنی ثانی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران خبر داده که شماری از ایرانیان برای پیوستن به گروه" داعش" از ایران خارج شدند. محسنی ثانی، امروز به سایت "نامه‌نیوز" گفت انگیزه پیوستن‌ این تعداد از...