هشدار ریاست هواشناسی افغانستان از وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک

هشدار ریاست هواشناسی افغانستان از وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک

مقام‌ها در ریاست هواشناسی افغانستان از وزش بادهای تند همراه با گرد و خبر میدهند.   ریاست هواشناسی افغانستان با نشر خبرنامه ای گفته است که بادهای شدید همراه با گرد و خاک در کابل، هرات، فراه، زرنج، لشکرگاه،...